Công tắc từ gắn cửa gỗ Guardsman GS-150Công tắc từ gắn cửa gỗ Guardsman GS-150

 
 
 

Công tắc từ gắn cửa gỗ Guardsman GS-150
Dùng để kết nối với trung tâm điều khiển để kiểm soát cửa đóng/Mở ( Cửa gỗ )