Công tắc từ gắn cửa kim lọai Guardsman GS-152Công tắc từ gắn cửa kim lọai Guardsman GS-152

 
 
 

Công tắc từ gắn cửa kim lọai Guardsman GS-152

Dùng để kết nối với trung tâm điều khiển để kiểm soát cửa đóng/Mở